S.V. A-Team | Kosten lidmaatschap

 

S.V. A-Team | Kosten lidmaatschap

                                                    | Contributie S.V. A-Team  2024 | KNSA contributie  2024 | KNSA entreegeld  2024 | Entreegeld S.V. A-Team 2024
| Senior-lid (vanaf 21 jaar)           |   €     120,00                             |   €    42,50                      |   €   42,50                          |   €      35,00  
| Gratis lid (hoofdlid elders)         |   €     120,00                              |   €        -                         |   €       -                              |   €      35,00  
| Junior lid A (18 t/m 20 jaar)       |   €       96,00                              |   €    22,00                      |   €       -                              |   €      35,00  
| Junior lid B, C (16 t/m 17 jaar)  |   €       96,00                              |   €    17,00                      |   €       -                              |   €      35,00  

Entreegelden slechts in het eerste jaar te betalen.
Contributie is gebaseerd op een volledig jaar.
Wanneer u toetreedt gedurende het lopende jaar, dan is slechts een evenredig gedeelte verschuldigd.