S.V. A-Team | Geschiedenis S.V. A-Team

 

S.V. A-Team | Geschiedenis S.V. A-Team

De Schietsportvereniging A-Team is officieel opgericht op 23-03-1984. 
In ons voormalige clublokaal in café Domaniaal te Kerkrade kreeg de vader van de eigenares destijds het idee om in de kelder schietbanen te bouwen met een lengte
van 25 meter en een schietsportvereniging op te richten.
Dit was hem gelukt en al gauw groeide het aantal geïnteresseerden in de schietsport gestadig.
Van de oprichters, tenminste de leden welke vanaf het begin erbij waren, zijn momenteel nog steeds 3 leden clublid. 
Het aantal leden werd jarenlang op maximaal 25 st. gehouden. Hierdoor was een ledenstop nodig.
De toenmalige voorzitter was een zeer actief en gedreven persoon. Hij richtte o.a. ook schietsportvereniging .30M1 op, waar, zoals de naam het reeds verteld,
geschoten werd en nog steeds wordt met het amerikaans militair geweer .30M1.
Daarnaast organiseerde hij veel schietwedstrijden en was hij actief in landelijke organisaties om de schietsport te bevorderen
Binnen onze vereniging wordt geschoten met Groot kaliber geweer, Groot Kaliber Pistool, Klein Kaliber Geweer, Klein Kaliber Pistool, Historische Wapens Geweer en
Historische Wapens Pistool.
Door het toenemend aantal leden en geïnteresseerden in de schietsport, waarvoor binnen  onze vereniging helaas geen plaats was, en omdat in een vereniging zich niet
steeds alle leden thuis voelen, of dat andere leden vinden dat personen niet passen in de vereniging, zijn uit onze schietsportvereniging andere schietsportverenigingen in de
regio ontstaan. 
In 1996 wijzigde het een en ander in de structuur van onze schietsportvereniging.   
Hierdoor is er uiteindelijk een nieuw bestuur ontstaan uit nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Besluiten worden sinds die tijd democratisch genomen, dus iedere stem telt.
Regels stellen wij gezamenlijk op en iedereen komt deze na. Op dit moment heeft onze schietsportvereniging in de statuten o.a. opgenomen het bestuur beslist over het
aantal leden dat wij nieuw laten toetreden. Wij willen nl. iedere schutter garanderen, dat wanneer hij een clubavond bezoekt, hij ook voldoende tijd krijgt om te schieten. 
Wil men lid worden dan moet men geïntroduceerd worden door een ander lid en gedurende 1 jaar begeleid worden. 
Binnen een proeftijd van 1 maand kunnen andere leden eventueel kenbaar maken of het nieuwe lid wel of niet past binnen onze vereniging. 
Deze intensieve begeleiding vinden wij nodig omdat de veiligheid in de schietsport héél belangrijk is.